Στα παρακάτω λινκ μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά για την σχολή προπονητών

Αίτηση προς ΕΛΟΠ με συνημμένα έγραφα

Αίτηση προς ΕΛΟΠ για αθλητική Εμπειρία

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΑΛΗΣ ΠΡΟΣ ΓΓΑ ΟΡΘΟ

ΔΗΛΩΣΗ 1599-

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΣΧΟΛΗ-ΤΗΣ-ΠΑΛΗΣ ΓΓΑ