Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης ανακοινώνει το νέο καταστατικό (εδώ) της Ομοσπονδίας.