Η ΕΛΟΠ μετά την αλλαγή του καταστατικού της, ενημερώνει τα σωματεία (πατήστε εδώ).