Την Παρασκευή 1η Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

Προς τα  μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Πάλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

Υπ’ Αριθμόν 39

στις  1 Απριλίου 2016, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.
  1. Τεχνικά.
  2. Διαιτησία.
  3. Μεταγραφές.
  4. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα.
  5. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Ομοσπονδίας.
  6. Εγκατάσταση ενιαίου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος της Ομοσπονδίας.
  7. Αναγνωρίσεις συλλόγων.
  8. Οικονομικά.
  9. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ