Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη σχολή προπονητών πάλης (Συνεχής ενημέρωση: τελευταία 17/12/2014)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (NEO)

pdf_icon.png - 2.24 kb 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 pdf_icon.png - 2.24 kb

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 pdf_icon.png - 2.24 kb

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

pdf_icon.png - 2.24 kb

Α` ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-6

pdf_icon.png - 2.24 kb 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

pdf_icon.png - 2.24 kb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Word2007Icon.jpg - 7.21 kb