Διορθωτική δήλωση του ΔΣ της ΕΟΦ Πάλης περί «Αναστολής αγωνιστικών δραστηριοτήτων λόγω κατασχέσεων»…

Αναφορικά με το δημοσίευμα μας περί «αναστολής αγωνιστικών δραστηριοτήτων, λόγω κατασχέσεων» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΟΦΠ στις 17 Απριλίου 2014 και προς αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνουμε ότι η δικηγόρος κα Βασιλική Αυγουστίνου, δεν προέβη σε κατάσχεση των χρημάτων της Επιχορηγήσεως της Ομοσπονδίας, παρόλη την επιδίκαση τους σε αυτήν από το Εφετείο Αθηνών και επομένως, ούτε έχει φέρει την ΕΟΦΠ σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση, ούτε αναστάλθηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα μας εξ αιτίας ενεργειών της. Αντιθέτως, η κ. Αυγουστίνου με δική της πρωτοβουλία ήρθε σε επαφή με τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας με ιδιαίτερα καλή διάθεση και κατανοώντας την δύσκολη οικονομική συγκυρία και είναι πρόθυμη να τακτοποιηθούν οι απαιτήσεις της τμηματικά, άνευ κατασχέσεων και με τρόπο που δεν θα βλάψει την λειτουργία της Ομοσπονδίας.