Το Δημοτικό Συμβούλιο της ιστορικής πόλης του Μαραθώνα ψήφισε υπέρ της παραμονής του αθλήματος της πάλης στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος

 «Με μεγάλη έκπληξη και λύπη πληροφορηθήκαμε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε. να αφαιρέσει από το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το άθλημα της πάλης, ενός αθλήματος άρρηκτα συνδεδεμένου με τον Ελληνικό Πολιτισμό και το αρχαίο Ολυμπιακό Πνεύμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της ιστορικής πόλης του Μαραθώνα, εκφράζοντας τα αισθήματα όλων των Ελλήνων αλλά και τον σεβασμό του λαού μας στην ιστορία του αθλήματος, επιθυμούμε την παραμονή του αθλήματος της πάλης στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων γιατί η ιστορία, η παράδοση και η κοινωνική αποδοχή που την χαρακτηρίζουν δεν είναι δυνατόν να θυσιάζονται στο βωμό της θεαματικότητας και της εμπορευματοποίησης».

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

 

Στέργιος Τσίρκας