Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης προσκαλεί το ΔΣ σε συνεδρίαση, στις 26 Νοεμβρίου και ημέρα Πέμπτη, στις 15.00 μ.μ.

Προς τα  μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Πάλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
Υπ’ Αριθμόν 34
στις  26  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 15.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
  2.    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
  3.    ΤΕΧΝΙΚΑ
  4.    ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
  5.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
  6.    ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ ΕΤΟΥΣ 2016
  7.    ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
  8.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ
  9.    ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016.
  10.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  11.    ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ