Ο Δημήτρης Τραμπάκουλας είναι ο νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, όπως αποφασίστηκε στο Εκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου του 2016. 

 

Ο νέος πρόεδρος της ΕΛΟΠ αντικατέστησε τον Κώστα Θάνο, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.  Το νέο Δ.Σ., καθώς και οι επιμέρους Επιτροπές, μετά από τις προτάσεις του Δημήτρη Τραμπάκουλα έχουν ως εξής:

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος ΔΣ: Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γ’ Αντιπρόεδρος: Φανούριος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ

Δ’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης ΒΕΚΡΗΣ

Γεν.Γραμματέας: Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ειδ.Γραμματέας: Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ

Ταμίας: Νικόλαος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπλ.Ταμίας: Γεώργιος ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ

Μέλη: ΜΠΟΥΓΑΣ Νικόλαος, ΔΟΥΡΟΣ Θεόδωρος, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΠΟΛΥΖΟΣ Απόστολος, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μύρων, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεών. 

 

Τεχνική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Μέλη: Γεώργιος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αθανάσιος ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης ΒΕΚΡΗΣ, Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας:

Πρόεδρο:  Φανούριος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ

Μέλη: Ιωάννης ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, Θεόδωρος ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ

 

Δικαστική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Παναγιώτης ΒΕΚΡΗΣ

Μέλη: Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ, Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Χρήστος ΛΑΜΝΑΤΟΣ, Νικόλαος ΗΡΑΚΛΗΣ

 

Επιτροπή Προμηθειών:

Πρόεδρος: Γεώργιος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μέλη: Γεώργιος ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ, Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ

 

Επιτροπή Μεταγραφών:

Πρόεδρος: Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ

Μέλη: Γεώργιος ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ, Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ

 

Επιτροπή Ανάπτυξης μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης:

Πρόεδρος: Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ  

Μέλη:  Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Ερμής ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Υγειονομική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Παναγιώτης ΒΕΚΡΗΣ

Μέλη: Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ, Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

Οικονομική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Νικόλαος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη: Γεώργιος ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ, Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ

 

Επιτροπή Ελέγχου προδιαγραφών και νομιμότητας σωματείων:

Πρόεδρος: Στέργιος ΛΕΩΝΑΚΗΣ

Μέλη: Φανούριος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ, Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

Επιτροπή  Ελέγχου και Νομιμοποίησης των σωματείων με δικαίωμα ψήφου και της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων τους στις ΓΣ της ΕΛ.Ο.Π. :

Πρόεδρος: Γεώργιος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Μέλη: Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ,  Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ