Οι αποσπασθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ που αποσπάστηκαν στην ΕΟΦ Πάλης…

Καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή και τεχνικού συμβούλου στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης (ΕΟΦΠ) ανέλαβαν 10 καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Αθλητισμού, οι αποσπασθέντες καθηγητές «θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της Οργανικής Θέσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014».

Οι 10 καθηγητές Φυσικής Αγωγής που αποσπάσθηκαν στην ΕΟΦΠ είναι οι Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Ελισιάδης, Παναγιώτης Χεριστανίδης, Χρήστος Παγγέας, Σπύρος Ντάνης, Παρασκευάς Δεσκουλίδης, Θεόδωρος Παγκουνίδης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Στυλιανός Κεβρεκίδης και Ιωάννης Παγκαλίδης.