Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΦΠ κατά την συνεδρίαση της 13/2/2014 εισηγείται τα παρακάτω:

1. Στον αθλητή Αποστόλου Χρήστο τρία (3) χρόνια αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα της ΕΟΦΠ και έναρξη ισχύος από 10/2/2014 έως 9/2/2017 με αναστολή για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά του αντιπροέδρου της ΕΟΦΠ κ. Φανούριου Μπατζακίδη και 200 € πρόστιμο για κόκκινη κάρτα που έλαβε για αντιαθλητική συμπεριφορά κατά την διάρκεια των αγώνων.

2. Στον προπονητή Αποστόλου Νικόλαο δύο (2) χρόνια αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα της ΕΟΦΠ με έναρξη ισχύος από 10/2/2014 έως 9/2/2016, με αναστολή, για απρεπή συμπεριφορά στους αγώνες και 200 € πρόστιμο για κόκκινη κάρτα που έλαβε.

3. Στον αθλητή Αποστόλου Σάββα ένα (1) χρόνο αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα της ΕΟΦΠ με έναρξη ισχύος 10/2/2014 έως 9/2/2015 με αναστολή, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την διάρκεια των αγώνων.

4. Στον προπονητή Αθανασιάδη Ιωάννη έγγραφη επίπληξη για διαμαρτυρία κατά την διάρκεια του Β΄ Προκριματικού Ανδρών 25/2/2014 στον Ευρωπό και 200 € πρόστιμο για κόκκινη κάρτα που έλαβε για ανάρμοστη διαμαρτυρία.

5. Στον αθλητή Σβετλίτσκιν Βίκτωρα δύο (2) χρόνια αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα της ΕΟΦΠ με έναρξη ισχύος 10/2/2014 έως 9/2/2016 με αναστολή, για αντιαθλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά κατά του Αντιπροέδρου της ΕΟΦΠ κ. Δημήτρη Κολιτσόπουλου.

6. Στον προπονητή Μουστόπουλο Νικόλαο έγγραφη επίπληξη για διαμαρτυρία και διακοπή του αγώνα και 200 € πρόστιμο για κόκκινη κάρτα που έλαβε.

7. Στον προπονητή κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο, δύο (2) χρόνια οριστικό αποκλεισμό από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες της ΕΟΦΠ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα, με έναρξη ισχύος 17/2/2014 έως 16/2/2016, για επανειλημμένη ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των αγώνων και κατά του αντιπροέδρου της ΕΟΦΠ κ. Δημήτρη Κολιτσόπουλου.

Τονίζεται ότι: α) Σε περίπτωση υποτροπής κατά την διάρκεια της τιμωρίας, αυτή θα ισχύσει από την ημερομηνία της υποτροπής με οριστικό αποκλεισμό και για τα χρονικά διαστήματα που έχουν οριστεί παραπάνω από κάθε αθλητική δραστηριότητα της ΕΟΦΠ, β) Μέχρι την καταβολή του προστίμου, ο σύλλογος που ανήκει ο προπονητής ή ο αθλητής που έχει υποπέσει στο παράπτωμα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε καμία αθλητική διοργάνωση της ΕΟΦΠ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ.