ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ μέσω τηλεδιάσκεψης Υπ’ Αριθμόν 41 27 Οκτωβρίου 2023