ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝ. ΜΕΓ. ΗΛΙΚΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ-ΕΝΤΥΠΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΥΓΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ -ΕΝΤΥΠΟ