ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΛΗΣ COVID – 19

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ_v8

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ_V3

ΓΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΛΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ

ΓΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ BEACH WRESTLING -ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ

ΓΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΛΗΣ COVID – 19 – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ