Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Φ.Π. , καθώς και η κατάσταση των σωματείων με  δικαίωμα ψήφου

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Word2007Icon.jpg - 7.21 kb

Σωματεία με δικαίωμα ψήφου

Word2007Icon.jpg - 7.21 kb