Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Φ.Π. στις 31/3/2014, καθώς και την κατάσταση των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31/3/2014 Word2007Icon.jpg - 7.21 kb

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΣ 31/3/2014Word2007Icon.jpg - 7.21 kb