Προς τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Υπ’ Αριθμόν 43 στις 29 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 μ.μ.

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ