Επιστολή της ANOC σχετικά με υποτροφία για  Master of Sports Administration Course (MSA) από το Πανεπιστήμιο  Russian International Olympic University (RIOU).

Η υποτροφία του Διεθνούς Ολυμπιακού Πανεπιστημίου  Ρωσίας (RIOU), καλύπτει τα δίδακτρα και την διαμονή στο πανεπιστήμιο και η ANOC καλύπτει  το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων σε οικονομική θέση.

Προθεσμία υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων στην ΕΟΕ 22/4/2016.

 

ANOC – NOCs RIOU Scholarships for the Academinc year 2016-2017 – ENGL

pdf_icon.png - 2.24 kb

RIOU University MSA Application FORM_2016-2017 – ENGL

pdf_icon.png - 2.24 kb