Το Πλαίσιο λειτουργίας και ο προγραμματισμός υπάρχουν στα παρακάτω link

www.gga.gov.gr/images/Σχολές_προπονητών_τελικό_2016.pdf
www.gga.gov.gr/images/programmatismos.pdf