Α’ Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Πάλης, Θεσσαλονίκη 16 και 17 Νοεμβρίου 2013