{gallery}telikoi_agwnes_aponomes_olympia_2013{/gallery}