Επιστολή της ΕΛΟΠ για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών