Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 11 Ιανουαρίου στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και αποφάσισαν ομόφωνα,

με αίτημα την άμεση εφαρμογή τους από την Πολιτεία, τα παρακάτω:

Ψήφισμα   Word2007Icon