Η παρουσίαση της πλατφόρμας των διαδικτυακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/12/2023 από 14:00 έως 15:00. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των υποψήφιων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΑΛΗΣ Γ-07-12-2023