Αρ.πρωτ: 1918 /ΦΣ
Άνω Λιόσια,      7/04/2022

ΠΡΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΟΠ

Κοινοποίηση:
-Πανελλήνιο Σύλλογο Προπονητών Πάλης, Πρόεδρο κ. Β. Μπατάλα
– Πανελλήνιο Σύλλογο Ενεργών Αθλητών Πάλης (ΠΑΣΕΑΠ) Πρόεδρο κ. Ε.Ζαμπράκα
– Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση του ΔΣ, η οποία
επικυρώθηκε στην ΓΣ στις 31/03/2022, αναβλήθηκε η συζήτηση περί εγκρίσεων
των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, όπως αυτοί σας έχουν αποσταλεί  με το υπ’αρ.
1718-30/03/2022 έγγραφό μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, ώστε να τεθούν
σε δημόσια διαβούλευση και να υποβληθούν προτάσεις/παρατηρήσεις επί των
σχεδίων με σκοπό να την βελτίωση και διόρθωσή τους.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να αποστείλετέ τα σχετικά εγγράφως στην
Ομοσπονδία έως τις 29/04/2022 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] ή
[email protected].

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Γενικός Γραμματέας
Λαβασίδης Γεώργιος

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΟΠ 3.12.2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΛΟΠ 2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚ_Ν ΟΜΑΔ_Ν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ _ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΠ 3.12.2016

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ