Συστάθηκε η επιτροπή grappling – Πάλη υποταγής, της ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του στην Ελλάδα. Το αγώνισμα είναι αναγνωρισμένο από την ΓΓΑ και στόχος είναι με την σύσταση της επιτροπής να αναδείξει και να προσελκύσει νέους αθλητές.

Στην Επιτροπή συμμετέχει κι ο Ερμής Δημητρόπουλος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής με την εμπειρία του και το πάθος του για το grappling θα βοηθήσει στην εξέλιξη του αθλήματος

Αναλυτικά η Επιτροπή
Ερμής Δημητρόπουλος

Γεώργιος Καφούρος
Κακανάτσας Γεώργιος
Νικολακόπουλος Νίκος
Αντώνης Κωνσταντίνου
Αλέξανδρος Μανάφας