Ενημέρωση Αναγνωρισμένων Ομοσπονδιών Επί Της Διαδικασίας Κατάθεσης Αιτημάτων Αδειοδότησης Για Διεξαγωγή Αθλητικών Συναντήσεων