Δείτε την πρόσκληση για τη γενική συνέλευση στις 27.12.2020 και τις αρχαιρεσίες