Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Χειροπάλης υπό μορφή χορηγίας