ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018
΄΄ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ΄΄
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 συνδιοργανώνεται, από την ΕΛ.Ο.Π. και τον ΑΟ ΑΛΜΥΡΟΣ Αγ. Νικολάου Κρήτης, το επίσημο Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής & Γυναικείας Πάλης στο κλειστό γυμναστήριο Αγ. Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Π. και ανήκουν στην δύναμη των συλλόγων μελών της ΕΛ.Ο.Π..
Οι αθλητές/τριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 & πρίν, η συμμετοχή είναι επίσημη & ΘΑ προσμετράτε στην επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα των συλλόγων.
Οι αθλητές/τριες που γεννήθηκαν τα έτη 2006 έως 1012, η συμμετοχή των έχει χαρακτήρα φιλικών αγώνων και ΔΕΝ θα προσμετράτε στην αγωνιστική δραστηριότητα των συλλόγων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο στυλ της Ελληνορωμαϊκής και γυναικείας πάλης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι αλλοδαποί αθλητές/τριες κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών/τριών (Παμπαίδων U15 -Παγκορασίδων U15 -Προπαμπαίδων-Προπαγκορασίδων), είναι η υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι του επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες.
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 8/12/2018 έως 15:00 μμ.
Κατηγορίες βάρους
Άνδρες ( 1999 & πριν)2 κιλά ανοχή: 55,60,63,67,72,77,82,87,97,130 (2 Χ 3 λεπτά)
Γυναίκες (1999 & πριν) 1 κιλά ανοχή: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 (2 Χ 3 λεπτά)
Έφηβοι [1998-1999-2000] 2 κιλά ανοχή: 55,60,63,67,72,77,82,87,97,130 (2 Χ 3 λεπτά)
Νεάνιδες [1998-1999-2000] 1 κιλό ανοχή: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 (2 Χ 3 λεπτά)
Παίδες [2001-2002] 1 κιλό ανοχή: 41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 (2 Χ 2 λεπτά)
Κορασίδες [2001-2002] 1 κιλό ανοχή: 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 (2 Χ 2 λεπτά)
Παμπαίδες U15 [2003-2004-(2005)]1κιλό ανοχή:34-38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 (2 Χ 2 λεπτά)
Πανκορασίδες U15 [2003-2004-(2005)] 1 κιλά ανοχή: 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 (2 Χ 2 λεπτά)
Προπαμπαίδες (γεν: 2005-2006)Χωρίς ανοχή: 27-30, 34, 38, 43, 48, 54, 60, 67, 75, 85 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
(γεν: 2007-2008) Χωρίς ανοχή: 20-23, 26, 29, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
(γεν: 2009-2010) Χωρίς ανοχή: 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 42, 47, 52, 58 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
(γεν: 2011-2012): Χωρίς ανοχή Η ζύγιση θα γίνει με ευθύνη των προπονητών & που θα είναι γραμμένα στην οριστική δήλωση συμμετοχής του συλλόγου. (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
Προπανκορασίδες(γεν: 2005-2006) Χωρίς ανοχή: 26-29, 32, 35, 39, 43, 47, 52, 58 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
(γεν: 2007-2008) Χωρίς ανοχή: 22-25, 28, 31, 34, 38, 42, 47, 53 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
(γεν: 20090-2010) Χωρίς ανοχή: 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 41, 46 κιλά (1,5 Χ 1,5 λεπτά)
(γεν: 2011-2012): Χωρίς ανοχή Η ζύγιση θα γίνει με ευθύνη των προπονητών & που θα είναι γραμμένα στην οριστική δήλωση συμμετοχής του συλλόγου. (1,5 Χ 1,5 λεπτά).
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης κατηγοριών σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (UWW), του άμεσου αποκλεισμού.
ΣτιςκατηγορίεςΑνδρών-Γυναικών,Εφήβων-Νεανίδων,Παίδων-Κορασίδων,Παμπαίδων-Παγκορασίδων U15 και για τις κατηγορίες βάρους με συμμετοχή έως πέντε (5) αθλητές, κάθε παλαιστής θα παλεύει με όλους (tornoinordique) για κατηγορίες με (6) ή(7) άτομα θα γίνουν σε 2 γκρούπ σύστημα (UWW),.
Στις κατηγορίες Προπαμπαίδων-Προπαγκορασίδων οι αθλητές/τριες θα αγωνισθούν σε γκρούπ των τριών (3) ή τεσσάρων (4) ατόμων και θα κάνουν δύο αγώνες, σε περίπτωση πτώσης ο αγώνας θα συνεχίζετε μέχρι λήξεως του χρόνου των 3 λεπτών (1,5 + 1,5).Στούς αθλητές/τριες θα γίνει στο γκρούπ κατάταξη για 1η-2η-3η θέση. Δεν θα υπάρξει βαθμολογία συλλόγου σε αυτές τις κατηγορίες.
Η κλήρωση των αθλητών θα γίνει στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης και σύμφωνα με την οριστική δήλωση συμμετοχής που θα αποσταλεί από τα σωματεία. Τροποποίηση στη δήλωση συμμετοχής για αλλαγή κατηγορίας βάρους αθλητών ή διαγραφή λόγω μη συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Τρίτη πρωί 11/12/2018 στο email της ΕΛ.Ο.Π. ([email protected]).

Βαθμολογία Συλλόγων Παγκρήτιου Πρωταθλήματος
Ελληνορωμαϊκής & Γυναικείας Πάλης
Η Γενική Βαθμολογία των συλλόγων του Παγκρήτιου Πρωταθλήματος Ελληνορωμαϊκής & Γυναικείας πάλης θα εξαρτηθεί από το σύνολο των αθλητών που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία βάρους.
Οκτώ (8) αθλητές και άνω: 1ος 10 βαθ.-2ος 8 βαθ- 3ος 6 βαθ- 5ος 4 βαθ- 7ος 2 βαθ- 8ος 1 βαθ
Επτά (7) αθλητές και άνω: 1ος 8 βαθ.-2ος 6 βαθ- 3ος 5 βαθ-4ος 4 βαθ- 5ος 3 βαθ-6ος 2 βαθ- 7ος 1 βαθ
Έξι (6) αθλητές και άνω:1ος 7 βαθ.-2ος 5 βαθ- 3ος 4 βαθ-4ος 3 βαθ- 5ος 2 βαθ- 6ος 1 βαθ
Πέντε (5) αθλητές και άνω:1ος 6 βαθ.-2ος 4 βαθ- 3ος 3 βαθ- 4ος 2 βαθ- 5ο1 βαθ
Τέσσερεις (4) αθλητές και άνω:1ος5 βαθ.-2ος3βαθ- 3ος 2βαθ- 4ος1βαθ
Τρείς (3) αθλητές και άνω:1ος4 βαθ.-2ος2βαθ- 3ος 1βαθ
Τρείς (2) αθλητές και άνω:1ος 3 βαθ.-2ος 1 βαθ
Τρείς (1) αθλητές και άνω:1ος 3 βαθ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η οριστική δήλωση συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν τους μικρότερους ηλικιακά αθλητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και στα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία.
Η οριστική δήλωση συμμετοχής πρέπει να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.
Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη ημερομηνίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΖΥΓΙΣΗ
Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση & ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας, την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (Βιβλιάριο υγείας,πιστοποιητικό σπουδών) για την ταυτοποίησή τους.
Οι Προπαμπαίδες-Προπαγκορασίδες θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν υπεύθυνη δήλωση ή άλλο έντυπο συγκατάθεσης κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες και έντυπο του προπονητή ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Στον 1ο, 2ο και 3ο αθλητή/τρια απονέμεται μετάλλιο και δίπλωμα.
Θα υπάρξει βαθμολογία και κατάταξη συλλόγων στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών,Εφήβων-Νεανίδων,Παίδων-Κορασίδων,Παμπαίδων-Παγκορασίδων U15 και στα 3 πρώτα σωματεία θα απονέμεται δίπλωμα, μετάλλιο και κύπελλο. Η Βαθμολογία θα είναι συνολική από όλες τις κατηγορίες.
Στους αθλητές/τριες των προπαμπαίδων (2005-2012) θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό
Η μετακίνηση ή τυχόν διαμονή-διατροφή γίνετε με ευθύνη των συμμετασχόντων
Όλοι οι αθλητές/τριες θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή
Όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή
Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή στους συμμετέχοντες.
Ότι άλλο πρόβλημα ή ασάφεια ή κάτι άλλο που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα λύνετε επι τόπου με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής.
Αμέσως μετά την ζύγιση θα γίνει τελετή έναρξης των αγώνων με παρέλαση παράταξη των ομάδων, θα γίνει έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και θα απαγγελθεί ο ΟΡΚΟΣ του ΑΘΛΗΤΗ από αθλητή/τρια του τοπικού συλλόγου ΑΛΜΥΡΟΣ Αγ. Νικολάου.

ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΗ
΄΄Ορκιζόμαστε, ότι προσερχόμαστε στους αγώνες, για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό, την επίδειξη ιπποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού΄΄.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
10.00 – 12.00 Ιατρική εξέταση – Ζύγιση
12.00 – 13.00 Τελετή έναρξης αγώνων
13.00 – 18.30 Αγώνες
18.30 Απονομές

 

Προκήρυξη Παγκρητίου πρωταθλήματος

 

 

The VIP program of QueenSpins Casino is unique, with six welcome bonuses that exceed the industry norm. Apart from this, the casino also has weekly and monthly promotions that allow its members to get more cash without having to make a deposit. According to https://aucasinoslist.com/, They also offer top-quality games powered by reputed software providers. Customers can play free games or real money games.

A nova Lei de loteria e apostas esportivas no Brasil entrou em vigor em 2018 e incluiu uma loteria instantânea. Se você verificar jogos mais emocionantes no cassino de pagamento rápido A loteria é administrada pela Caixa, empresa estatal de jogos de azar. Espera-se que atinja a marca de US$ 2,3 bilhões em seu quinto ano de existência. Embora existam nove loterias estaduais, não está claro se este monopólio continuará após 2020. Se isso acontecer, poderá resultar em uma mudança na regulamentação.