ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΕΛΟΠ ΣΤΙΣ 30.06.2023