Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία με τους Καταλόγους Απαγορευμένων Ουσιών που δημοσίευσε η WADA και θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2018.

PROHIBITED LIST JANUARY 2018

SUMMARY OF MAJOR MODIFICATIONS AND EXPLANATORY NOTES