ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΟΠ

 

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ANTITIMA ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

     Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του ΔΣ στις 29/12/2023 και σε εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών, τροποποιούνται τα παράβολα-αντίτιμα της Ομοσπονδίας από την 1/01/2024  ως κάτωθι:

ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΑΝΤΙΤΙΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:

 • Ετήσια συνδρομή των σωματείων-μελών στο ποσό των 20,00 € (είκοσι ευρώ).
 • Παράβολο-αντίτιμο εγγραφής/επανεγγραφής σωματείων στο ποσό των 300,00€ (τριακοσίων ευρώ).

ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ:

 • Παράβολο-αντίτιμο συμμετοχής σε αγώνες ποσού 10,00€ (δέκα ευρώ) για τα Ολυμπιακά Αγωνίσματα και μη Ολυμπιακά Αγωνίσματα σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις της ΕΛΟΠ όλων των ηλικιών εξαιρουμένων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων U15, U17, U20,  Ανδρών- Γυναικών Ολυμπιακής Πάλης.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΑΝΤΙΤΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ :

 

 • Παράβολο-αντίτιμο εγγραφής νέου αθλητή στην Ομοσπονδία στο ποσό των 10,00 € (δέκα ευρώ).
 • Παράβολο-αντίτιμο ετήσιας ανανέωσης δελτίου ποσό 5,00 € (πέντε ευρώ).

-Σημείωση: Για την ανανέωση των δελτίων αθλητών σύντομα θα σας αποστείλουμε  ενημέρωση για την διαδικασία ανανέωσης .

         ΠΑΡΑΒΟΛΑ -ΑΝΤΙΤΙΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ:

 

 • Αθλητές/ αθλήτριες έως και U13 ποσό 50,00€ (πενήντα ευρώ).

 • Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20U23, Ανδρών, Γυναικών χωρίς μετάλλιο σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων τα τελευταία δύο (2) χρόνια  προ της ημερομηνίας αιτήσεως μετεγγραφής ποσό 100,00€ (εκατό ευρώ).

 • Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, Ανδρών, Γυναικών Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα τα τελευταία δύο χρόνια προ της ημερομηνίας αιτήσεως μεταγραφής  ποσό 200,00 €(διακόσια ευρώ) για 2η και 3η θέση και ποσό 300,00 €(τριακόσια ευρώ). για την 1η θέση.

 • Αθλητές/ αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, Ανδρών, Γυναικών Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Βαλκανικά και Μεσογειακά πρωταθλήματα και Μεσογειακούς Αγώνες: ποσό 400,00 €(τετρακόσια ευρώ).

 • Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, Ανδρών, Γυναικών μη Ολυμπιακών αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποσό 500,00€ (πεντακόσια ευρώ). και σε Παγκόσμια πρωταθλήματα  ποσό 800,00 € (οκτακόσια ευρώ)..

 • Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, Ανδρών, Γυναικών Ολυμπιακών αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποσό 1000,00 € (χίλια  ευρώ). και 1-5 θέσεις σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ποσό 2000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ).

 • Αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι έχουν  προκριθεί και συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες  ποσό 3000,00 € (τρις χιλιάδες ευρώ).και αθλητές/τριες οι οποίοι κατέκτησαν μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες ποσό 5000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ).

 • Οι αθλητές/αθλήτριες που το σωματείο από το οποίο μεταγράφονται έχει διαλυθεί ή έχει διαγραφεί από το μητρώο σωματείων της Ομοσπονδίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του οριζόμενου από την Ομοσπονδία παράβολου-αντιτίμου μεταγραφών.

 •   Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν στο σωματείο από το οποίο μεταγράφονται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% επί του οριζόμενου από την Ομοσπονδία παράβολου -αντιτίμου μεταγραφών. Το αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού που καταβλήθηκε στο σωματείο από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής θα επισυνάπτεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση μεταγραφής του ενδιαφερομένου.

 • Σε περίπτωση που το σωματείο από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής/τρια δεν επιθυμεί την είσπραξη του 50% του προαναφερόμενου παράβολου θα πρέπει στην αίτηση μεταγραφής να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του σωματείου.

 • Πανελλήνια Πρωταθλήματα νοούνται τα επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ομοσπονδία  και στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες στις ηλικιακές κατηγορίες που προβλέπονται από την αντίστοιχη Παγκόσμια Ομοσπονδία.

 • Διεθνείς διακρίσεις νοούνται οι διακρίσεις των αθλητών/τριών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με τα χρώματα της ελληνικής εθνικής ομάδας, διακρίσεις αθλητών/τριών που έχουν επιτευχθεί με χρώματα εθνικών ομάδων άλλων χωρών δεν λαμβάνονται υπόψη.

 • Διεθνείς διακρίσεις αθλητών/τριών που έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια από την επίτευξή τους προ της ημερομηνίας αίτησης μεταγραφής του καταβάλλεται το ½ του αντιτίμου του παράβολου στην Ομοσπονδία και στο σωματείο.

 • Σε περίπτωση που ο αθλητής/τρια εμπίπτει σε περισσότερες από μια εκ των παραπάνω κατηγοριών, ισχύει η κατηγορία με την ανώτερη διάκριση και καταβάλλεται το αντίστοιχο παράβολο-αντίτιμο.

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση μεταγραφής είναι να κατατίθενται εντός της εκάστοτε μεταγραφικής περιόδου τα κάτωθι:

 

 • Α) Θερινή περίοδος  από 1 Απριλίου έως την 30 Μαΐου

 • Β) Χειμερινή  περίοδος  από 1 Οκτωβρίου  έως την 30 Νοεμβρίου

 1. Αίτηση μεταγραφής του ενδιαφερομένου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ανήλικου ότι συναινεί στην μεταγραφή και στην επεξεργασία και διακίνηση των προσωπικών του δεδομένων.
 3. Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 4. Βεβαίωση αποδέσμευσης του αθλητή/τριας του σωματείου από το οποίο μεταγράφεται όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών/μεταγραφών.
 5. Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του παράβολου-αντίτιμου μεταγραφής στην Ομοσπονδία (δεν απαιτείται αποδεικτικό κατάθεσης σε περιπτώσεις διάλυσης ή διαγραφής του συλλόγου από την δύναμη της ΕΛΟΠ).
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου-αντίτιμου μεταγραφής στον σύλλογο από τον οποίο μεταγράφεται ο ενδιαφερόμενος (δεν απαιτείται αποδεικτικό κατάθεσης σε περιπτώσεις διάλυσης ή διαγραφής του συλλόγου από την δύναμη της ΕΛΟΠ).
 7. Έγγραφη βεβαίωση του σωματείου από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής/τρια σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την είσπραξη του σχετικού παράβολου-αντίτιμου μεταγραφής.

Τα παραπάνω παράβολα-αντίτιμα  υποχρεωτικά κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό της ΕΛΟΠ με την συγκεκριμένη αιτιολογία (π.χ, έκδοση δελτίων, ή ανανέωση δελτίων, μεταγραφή, συμμετοχή σε αγώνες κοκ ) αναγράφοντας το ΑΦΜ του σωματείου σας ή του ενδιαφερόμενου αθλητή/τριας εφόσον πρόκειται για μεταγραφή. Το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης είναι απαραίτητο να αποσταλεί στην   Ομοσπονδία ή να συνοδεύει το αίτημα σας  με το όνομα του σωματείου σας ή του ενδιαφερόμενου αθλητή/τριας.

Σημείωση: Τα παράβολα συμμετοχής σε αγώνες και ετήσιας συνδρομής των σωματείων δύνανται να καταβάλλονται και μετρητά στην Ομοσπονδία ή κατά την διάρκεια των αγώνων, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη από το λογιστήριο ή τον εντεταλμένο συνεργάτη της ΕΛΟΠ.

EUROBANK

IBAN  GR9302601800000940200252724

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας

Λαβασίδης Γεώργιος