Ενημέρωση για απόφαση ΔΣ για αλλαγή τόπου και διαδικασίας ΓΣ μετά αρχαιρεσιών 20.03.2021