ΦΕΚ υπ. αριθμ. 3170/19-12-2011 «Καθορισμός Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν.2725/1999» για το έτος 2012.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ