Εγγραφή νέου σωματείου στην ΕΛΟΠ 68_2023 – ΆΡΘΡΟ 9