Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου για τα κωλύματα των εν ενεργεία και μη προπονητών

Πρακτικό Εκτελεστικής υπαρ22 στις 19/03/2021