Η Γυναικεία πάλη είναι Ολυμπιακό άθλημα. Γυναικεία πάλη γίνεται μόνο στο ελεύθερο στυλ και οι αθλήτριες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες βάρους.