Αρ.πρωτ: 5386-17/10/2022

ΠΡΟΣ ΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας και για τις ενέργειές σας το  παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αναφορικά με το άνοιγμα πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων 2022.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Λαβασίδης

From: Dieuthinsi Agonistikou Athlitismou <[email protected]>
Subject: ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΤΟΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 23/10/2022

Προς: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

            ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το μητρώο 2022. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναυποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναυποβολών είναι στις 30/11/2022.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση όσα σωματεία απέκτησαν πρόσφατα ειδική αθλητική αναγνώριση ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως 30/9/2022.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΚΟΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ