ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΚΦΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ 274197-22/05/2019

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2725/99 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2019-2020