ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

(BEACH WRESTLING)

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ για 3η-4η Θέση
 • Ανδρών-Γυναικών-Εφήβων-Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οριστική δήλωση συμμετοχής 30/6/2018

Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 στην παραλία  Κατερίνης ,διοργανώνετε από την ΕΛ.Ο.Π. οι αγώνες πάλης στην άμμο:

1)Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ, 2)Αναπτυξιακό πρωτάθλημα, 3)Πρόκριση αθλητών για την  3η-4η θέση Ανδρών-Γυναικών-Εφήβων-Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Π. και έχουν γεννηθεί τα έτη 1998-1999-2000 & (2001), με υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα, ότι τις επιτρέπει να αγωνισθούν με αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικίας & Ιατρική βεβαίωση.

Κατηγορίες βάρους

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: (1998-1999-2000 & 2001) Ανοχή βάρους δεν θα υπάρχει και θα γίνει εκ νέου ζύγιση και κλήρωση σε όλες τις κατηγορίες:   50, 60, +60 κιλών  (3 λεπτά)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 • Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (UWW), του άμεσου αποκλεισμού (από 11 έντεκα αθλήτριες και άνω).
 • Για κατηγορίες με (6 έως 10 αθλήτριες σε 2 γκρούπ. Οι 2 πρώτοι των γκρούπ θα αγωνισθούν για την 1η-2η θέση, οι 2 δεύτεροι για την 3η-4η θέση και οι 2 τρίτοι για την 5η-6η θέση.
 • Και για τις κατηγορίες βάρους με συμμετοχή έως πέντε (5) αθλήτριες, κάθε αθλήτρια θα παλεύει με όλους (tornoi nordique)

  Βαθμολογία Συλλόγων Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Η Γενική Βαθμολογία των συλλόγων του Πρωταθλήματος θα εξαρτηθεί από το σύνολο των αθλητών/τριων  που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία βάρους.

 • Έντεκα (11) αθλητές/τριες και άνω: 1ος 10βαθ-2ος 8βαθ-3οι 6βαθ-5οι 4βαθ-7ος 2βαθ-8ος 1βαθ
 • Οκτώ (8) έως (10) αθλητές/τριες: 1ος 10 βαθ.-2ος 8βαθ- 3ος 6 βαθ-4ος 5βαθ-5ος 4βαθ –

6ος 3βαθ- 7ος 2βαθ- 8ος 1βαθ

 • Επτά (7) αθλητές/τριες:1ος 8βαθ.-2ος 6βαθ- 3ος 5βαθ- 4ος 4βαθ- 5ος 3βαθ-6ος 2βαθ-7ος 1βαθ
 • Εξι (6) αθλητές/τριες:1ος 7βαθ.-2ος 5βαθ- 3ος 4βαθ- 4ος 3βαθ- 5ος 2βαθ-6ος 1βαθ
 • Πέντε (5) αθλητές/τριες:1ος 6 βαθ.-2ος 4βαθ- 3ος 3βαθ- 4ος 2βαθ- 5ος 1βαθ
 • Τέσσερεις (4) αθλητές/τριες:1ος 5βαθ.-2ος 3βαθ- 3ος 2βαθ- 4ος 1βαθ
 • Τρείς (3) αθλητές/τριες:1ος 4βαθ.-2ος 2βαθ- 3ος  1βαθ
 • Δύο (2) αθλητές/τριες:1ος 3 βαθ.-2ος 1βαθ
 • Ένας (1) αθλητές/τριες:1ος 3βαθ.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Στην  1η-2η και 3η αθλήτρια Νεανίδων  απονέμεται μετάλλιο και δίπλωμα.Θα υπάρξει βαθμολογία και κατάταξη συλλόγων  Νεανίδων  και στα 3 πρώτα σωματεία θα απονέμεται δίπλωμα, μετάλλιο και κύπελλο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ   

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΛ.Ο.Π.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι αλλοδαποί αθλητές/τριες.

 

Κατηγορίες βάρους

 • Άνδρες ( 1999 & πριν)2 κιλά ανοχή: 70, 80, 90, +90 κιλά (3 λεπτά)
 • Γυναίκες (1999 & πριν) 1 κιλό ανοχή: 60, 70, +70 κιλά (3 λεπτά)
 • Έφηβοι (1998-1999-2000) 2 κιλά ανοχή: 60, 70, 80, +80 κιλά (3 λεπτά)
 • Νεάνιδες (1998-1999-2000) 1 κιλό ανοχή: 50, 60, +60 κιλά (3 λεπτά)
 • Παίδες (2001-2002) 1 κιλό ανοχή: 60, 70, +70 κιλά (3 λεπτά)
 • Κορασίδες (2001-2002) 1 κιλά ανοχή: 50, +50 κιλά (3 λεπτά)
 • Παμπαίδες (2003-2004) 1 κιλό ανοχή:40, 50, +50 κιλά (2 λεπτά)
 • Πανκορασίδες (2003-2004) 1 κιλό ανοχή: 40, +40 κιλά ( 2 λεπτά)
 • Προπαμπαίδες (γεν: 2005-2006)Χωρίς ανοχή: 30, 40, +40 κιλά (1,5 λεπτά)
 • (γεν: 2007-2008) Χωρίς ανοχή: 25, 35, +35 κιλών (1,5 λεπτά)
 • (γεν: 2009-2010) Χωρίς ανοχή: 20, 30, +30 κιλά (1,5 λεπτά)
 • (γεν: 2011-2012): Χωρίς ανοχή 15, 25, +25 κιλών ( 1,5 λεπτά)
 • Η ζύγιση θα γίνει με ευθύνη των προπονητών & που θα είναι γραμμένα στην οριστική δήλωση συμμετοχής του συλλόγου.
 • Προπανκορασίδες(γεν: 2005-2006) Χωρίς ανοχή: 30, +30 κιλά (1,5 λεπτά)
 • (γεν: 2007-2008) Χωρίς ανοχή: 25, +25 κιλά (1,5 λεπτά)
 • (γεν: 2009-2010) Χωρίς ανοχή: 20, +20 κιλά (1,5 λεπτά)
 • (γεν: 2011-2012): Χωρίς ανοχή: 15, +15 κιλά (1,5 λεπτά).
 • Η ζύγιση θα γίνει με ευθύνη των προπονητών & που θα είναι γραμμένα στην οριστική δήλωση συμμετοχής του συλλόγου.

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης κατηγοριών  σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε όλες τις  κατηγορίες οι αθλητές/τριες θα αγωνισθούν σε γκρούπ των τριών (3), τεσσάρων (4) ή (5) ατόμων και θα κάνουν όλοι από δύο αγώνες.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Σε όλους τους συμμετάσχοντες αθλητές/τριες  το Αναπτυξιακού πρωταθλήματος θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα & μετάλλιο.

Δεν θα υπάρχει βαθμολογία και κατάταξη συλλόγων.

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

 ΠΡΟΚΡΙΣΗ για 3η-4η Θέση Ανδρών-Γυναικών-Εφήβων-Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων

 • Άνδρες ( 1999 & πριν)2 κιλά ανοχή: 70, 80, 90, +90 κιλά (3 λεπτά)
 • Γυναίκες (1999 & πριν) 1 κιλό ανοχή: 60, 70, +70 κιλά (3 λεπτά)
 • Έφηβοι (1998-1999-2000) 2 κιλά ανοχή: 60, 70, 80, +80 κιλά (3 λεπτά)
 • Νεάνιδες (1998-1999-2000) 1 κιλό ανοχή: 50, 60, +60 κιλά (3 λεπτά)
 • Παίδες (2001-2002) 1 κιλό ανοχή: 60, 70, +70 κιλά (3 λεπτά)
 • Κορασίδες (2001-2002) 1 κιλά ανοχή: 50, +50 κιλά (3 λεπτά)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

 • Σε όλες τις κατηγορίες οι αθλητές/τριες που κατατάχτηκαν τρίτοι θα κάνουν ένα αγώνα για την 3η-4η θέση της κατηγορίας τους
 • Θα γίνει εκ νέου ζύγιση των αθλητών/τριών με ανοχή βάρους 2 κιλών.
 • Όσοι δεν έχουν τα κιλά τους ή δεν έρθουν για πρόκριση από δική τους υπαιτιότητα, ο αντίπαλός τους θα κερδίσει τον αγώνα, κατατάσσετε 3ος και παίρνει την πρόκριση στην κατηγορία.

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οριστική δήλωση συμμετοχής έως  30/5/2018 η οποία  πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται,  στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία,  να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.

Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής μέχρι την οριζόμενη από την προκήρυξη ημερομηνία δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΖΥΓΙΣΗ

Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση & ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας, την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (Βιβλιάριο υγείας,πιστοποιητικό σπουδών)  για την ταυτοποίησή τους.

Οι Προπαμπαίδες-Προπαγκορασίδες θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν υπεύθυνη δήλωση ή άλλο έντυπο συγκατάθεσης κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες και έντυπο του προπονητή ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό
 • Η μετακίνηση ή τυχόν διαμονή-διατροφή γίνετε με ευθύνη των συμμετασχόντων
 • Όλοι οι αθλητές/τριες θα πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή (Βερμούδα μπλέ & κόκκινη)
 • Όλοι οι προπονητές θα πρέπει να έχουν αθλητική περιβολή
 • Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή στους συμμετέχοντες.
 • Ότι άλλο πρόβλημα ή ασάφεια ή κάτι άλλο που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη θα λύνετε επι τόπου με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

Παραλία Κατερίνης  

10.00 – 11.00  Ιατρική εξέταση – Ζύγιση

12.00 – 19.00  Αγώνες

19.00   Απονομές