Λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά και την πορεία της Πανδημίας έως τώρα, σας παρουσιάζουμε το τελικό αγωνιστικό πρόγραμμα, τις διατάξεις και τις γενικές προκηρύξεις των αγώνων έτους 2021.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΟΠ 2021