Προς όλους τους ενδιαφερόμενους:

 

Παρακαλούμε για την προσοχή σας στις παρακάτω ημερομηνίες:

Η παρουσίαση της πλατφόρμας των διαδικτυακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/12/2023 από 14:00 έως 15:00. (θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι προπονητές και θα λάβουν κωδικούς πρόσβασης ).

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης μαθημάτων 16/12/2023.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής του παραστατικού πληρωμής του παράβολου συμμετοχής στην ΕΛΟΠ  ορίζεται  η 8η Δεκεμβρίου 2023. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής οι υποψήφιοι  που δεν θα έχουν αποστείλει το σχετικό παραστατικό δεν θα μπορούν συμμετέχουν στην σχολή προπονητών πάλης γ’ κατηγορίας.