Προς τα σωματεία μέλη

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε προκήρυξη Πανελληνίου Τουρνουά Πάλης στην Άμμο ενόψει των εκδηλώσεων Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Αθλητισμού

 Στις 17 και 18 Ιουνίου 2024 στην πλατεία Αριστοτέλους για τις δικές σας ενέργειες.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο Γενικός Γραμματέας

Γ.Λαβασίδης

Θεσ-νίκη Προκ Τουρν