ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΕΛ.Ο.Π.

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας άρθρο 7 παρ.4, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι  στις Γενικές Συνελεύσεις για τα σωματεία μέλη αποτελεί και η κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ταμειακή τους τακτοποίηση.

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να προβείτε στην άμεση τακτοποίηση του συνόλου των οικονομικών σας υποχρεώσεών προς την ΕΛ.Ο.Π μέχρι τις 31/12/2018 που αφορούν σε ετήσιες συνδρομές, εγγραφές, μεταγραφές κλπ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο λογιστήριο της Ομοσπονδίας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.-

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

            Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

 

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ                  Ξενοφών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ