Δείτε τα τελευταία μέτρα προστασίας της ΓΓΑ για τον κορονοϊό