Συστάθηκε η επιτροπή ΜΜΑ της ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, με στόχο την ανάπτυξη των Μεικτών Πολεμικών Τεχνών στην Ελλάδα. Το άθλημα έχει υπαχθεί στην ΕΛΟΠ, μετά από απόφαση της ΓΓΑ και η επιθυμία όλων είναι με την βοήθεια της ομοσπονδίας να πάρει τη θέση που πραγματικά της αξίζει.

«Είναι γεγονός ότι το ΜΜΑ ως κλάδος άθλησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.)  έχει τεθεί πια σε ενεργή εφαρμογή. Όντας σε μια  Ομοσπονδία  αναγνωρισμένη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) καθώς και από τη Γ.Γ.Α, το ΜΜΑ μέσα από την ΕΛ.Ο.Π. αποτελεί τον μοναδικό πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο κλάδο άθλησης στην Ελλάδα, όσον αφορά τα Μεικτές πολεμικές τέχνες» τόνισε αρχικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Κατσιάρας και πρόσθεσε: «Δίνεται η δυνατότητα επιτέλους στο ΜΜΑ να κερδίσει στο ελληνικό αγωνιστικό στερέωμα τη θέση που του αξίζει, καθώς και οι συμμετέχοντες σε αυτό να επωφεληθούν όλων των πλεονεκτημάτων που μόνο μια Αναγνωρισμένη από το Κράτος Ομοσπονδία μπορεί να προσφέρει»

Ακολουθει η επιτροπή ΜΜΕ της ΕΛΟΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΦΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΡΙΚΟΣ