Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέα Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, μετά τις αρχαιρεσίες στις 30/03/2021.

 Αναλυτικά το νέο ΔΣ της ΕΛΟΠ

Πρόεδρος ΔΣ: Στέργιος  ΛΕΩΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ: Δημήτριος  ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Α’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος  ΜΠΕΑΖΙΔΗΣ

Β’ Αντιπρόεδρος:  Κωνσταντίνος  ΦΑΛΙΑΣ

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ

Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας: Αντωνία ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ταμίας: Νικόλαος  ΜΠΟΥΓΑΣ

Αναπλ. Ταμίας: Γεώργιος  ΓΑΡΔΕΡΑΚΗΣ

Έφορος: Βασίλειος  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Αναπλ. Έφορος: Σωκράτης  ΛΙΑΚΟΣ

Μέλη: Ιωάννης ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ, Ιωάννης ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Φανούριος ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ,    Αλέξανδρος ΝΙΤΣΙΟΣ, Μύρων ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Τακτικός Εκπρόσωπος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή:  Δρ.  Κωνσταντίνος  ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Δημήτριος  ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

Εκτελεστική Επιτροπή: 

Πρόεδρος: Δημήτριος Τραμπάκουλας

Μέλη: Γεώργιος Λαβασίδης, Νικόλαος Μπούγας

Πρόεδρος τεχνικής Επιτροπής: Ιωάννης Μπάρμπας