Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ

Υπ’ αριθμόν 24

στις  23 Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα Σάββατο   και ώρα 20.30  μ.μ.

στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης υπ’αρ. 23-26/01/2019
 2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης ολυμπιακής προετοιμασίας έτους 2019 από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
 4. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα
 5. Εισηγήσεις και αποφάσεις Επιτροπών: Τεχνική, ΚΕΔ, Προμηθειών, Μεταγραφών, Ελέγχου Προδιαγραφών και Νομιμότητας
 6. Ανασύσταση Επιτροπών ΕΛΟΠ
 7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού
 8. Λήψη απόφασης για σύγκλιση Τακτικής ΓΣ έτους 2019
 9. Ανάθεση Διεθνών Διοργανώσεων έτους 2020 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης
 10. Λήψη απόφασης για προκήρυξη σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας.
 11. Οικονομικά

 

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ