ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΞΙΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΟΠ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπ’ Αριθμόν 28

Στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης υπ’αρ. 26-09/05/2019
  2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.
  3. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα
  4.            Εισηγήσεις – Αποφάσεις Επιτροπών Ομοσπονδίας.
  5. Λήψη απόφασης για ανάληψη καθήκοντος ΚΦΑ με την ιδιότητα του
    Ομοσπονδιακού Προπονητή / Τεχνικού Συμβούλου για το σχολικό έτος

               2019-2020.

  1. Λήψη απόφασης για την σύσταση οργανωτικών επιτροπών για τις διεθνείς

               διοργανώσεις που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία το 2020, ήτοι: α) Βαλκανικού

               Πρωταθλήματος Παίδων/Κορασίδων-Παμπαίδων/Πανκορασίδων, β)

               Πρωταθλήματος Μεσογείου Εφήβων/Νεανίδων –Παίδων/Κορασίδων και γ)
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βετεράνων Ελευθέρας και Ελληνορωμαϊκής

               Πάλης .

  1. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για παροχή

                υπηρεσιών οργάνωσης  διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας

                για το 2020, ήτοι των : α) Βαλκανικού Πρωταθλήματος Παίδων/Κορασίδων-

                Παμπαίδων/Πανκορασίδων , β) Πρωταθλήματος Μεσογείου

                Εφήβων/Νεανίδων –Παίδων/Κορασίδων και γ) Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

                 Βετεράνων Ελευθέρας και Ελληνορωμαϊκής Πάλης

  1. Οικονομικά.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ